เสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.

นิวซีแลนด์ 2

นิวซีแลนด์ 2

ในประเทศนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวจากควีนทาวน์ - สู่เมืองInvercargill แวะระหว่างทาง ชมทุ่งแกะ ที่เป็นสัญลักษณ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และแวะชมพิพิธภัณฑ์ รวบรวมมอเตอร์ไซค์เก่า คลาสิค ที่เหล่านักสะสมมอเตอร์ไซค์ ต่างหลงไหล โดยเจ้าของมีความชื่นชอบ และความรักมอเตอร์ไซค์ และพาชมหอ แสดงนิทรรศการ Transport World รวบรวมรถยนต์มากมาย ชมรถหายาก ซึ่งแต่คันล้วนมีเรื่องราว ความเป็นมาที่ต่างๆมากมาย โดยผู้ก่อตั้งเป็นคน Invercargill เปิดทุกวัน 10.00-17.00 น. โดยเมือง Invercargill คือหนึ่งในเมืองที่ ส

122