ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น.

“หลวงพระบาง...มรดกทางใจ”

“หลวงพระบาง...มรดกทางใจ”

เที่ยวชมความงดงามในหลวงพระบางและตื่นตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมนั่งจิบแกแฟอร่อยๆ ที่ café de laos ชมตลาดเช้าพร้อมสัมผัสชีวิตในแบบหลวงพระบาง ส่งท้ายกันด้วยการพาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเก๋ๆ ที่ the 77&cc boutique ส่งท้ายด้วยดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรแมนติก ออกเดินทางไปกับเราพาซ่าBazaar ทุกวันเสาร์ 11.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

67