เสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.

BUKHARA ดินแดนอารยธรรมอันเก่าแก่

BUKHARA ดินแดนอารยธรรมอันเก่าแก่

21