ศุกร์ 21.30 - 22.30 น.

CPR นาทีเป็น นาทีตาย

CPR นาทีเป็น นาทีตาย

เมื่อเกิดเหตุกะทันหัน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิต วิธีการที่จะยื้อลมหายใจให้พ้นจากเงื้อมมือมัจจุราช ได้ทันท่วงทีก็คือการทำ CPR ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุให้ทันท่วงที เราไปติดตามนาทีชีวิตระหว่าง “ความเป็น” และ “ความตาย” ในภารกิจพลิกชีวิต

117