ศุกร์ 21.30 - 22.30 น.

ยักษ์ อสุรกายผู้ยิ่งใหญ่

วีดีโอถัดไป

ปิดตำนานรักวังบัวบาน

ล่า

ยักษ์ อสุรกายผู้ยิ่งใหญ่

ในประเทศไทยตามวัดวาอารามต่างๆ นอกจากโบสถ์ เจดีย์ ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังพบว่ามักจะมีรูปปั้นยักษ์ ตั้งตระหง่าน น่าเกรงขามอยู่ตามซุ้มประตูของโบสถ์หรือวิหารเสมอ นอกจากนี้ในทางวรรณกรรม หรือพิธีกรรมสำคัญบางอย่าง ก็พบว่ามีสัญลักษณ์ของยักษ์เข้าไปเกี่ยวพันเสมอ ยักษ์กับคนไทยมีความผูกพันกันมาอย่างไร

277

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย