ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา

วีดีโอถัดไป

เมืองโพคารา ประเทศเนปาล

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา

เปิดตำนานกับเผ่าทอง จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านเรา จะพาท่านผู้ชมไปเปิดตำนานกันที่ เมืองบันเตียเมียนเจ่ย หรือ ศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา อาจารย์เผ่าทองจะพาท่านผู้ชมไปชมวิถีชีวิตของชาวเมืองศรีโสภณ  ไปชมความเก่าแก่ของปราสาทที่มีความสวยงามด้านประติมากรรมเก่าแก่ และยังจะพาท่านผู้ชมเปิดพระอุโบสถแบบ exclusive เข้าชมความสวยงามภายในแบบพิเศษจริงๆ และจะพาท่านผู้ชมไปอิ่มท้องแบบปิดท้าย กับอาหารตามแบบฉบับชองชาวกัมพูชา ที่รับรองรสชาติแซ่บถึงใจจริง ๆ ครับ

views-icon 142

Apple Music ให้ฟังเพลงฟรี 3 เดือนเต็ม กว่า 50 ล้านเพลง >>> คลิกเลย