เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

วีดีโอถัดไป

กาฐมันฑุ ประเทศเนปาล

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

พาเหินฟ้าสู่ย่างกุ้ง นั่งสามล้อชมเมืองมุ่งหน้าสู่ “จีเมียนตาย” ตลาดที่ชาวพม่า ออกมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน และยังเป็นย่านการทำแผ่นโลหะฉลุต่างๆ ที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน อาจารย์เผ่าทองจะพาชมความเปลี่ยนแปลงของเมืองย่างกุ้งที่พัฒนาเข้าสู่โลกปัจจุบัน แต่ยังคงวิถีชีวิตของชาวพม่าที่เป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างดี

views-icon 82