เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

เมืองจิตวัน  ประเทศเนปาล

วีดีโอถัดไป

วิถีทวาย วิถีชนบท ประเทศเมียนมา

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ

เมืองจิตวัน ประเทศเนปาล

เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ ตอน เมืองจิตวัน  ประเทศเนปาล
นั่งรถเที่ยวซาฟารีท่องเมืองจิตวัน ประเทศเนปาล ขี่ช้างชมป่า ชมฝูงกวางพ่อแม่ลูก และ ฝูงแรดนอเดียวที่หาดูได้ยาก จากนั้นนั่งเรือชมซาฟารีกันต่อเพื่อดูฝูงจระเข้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำระตี

views-icon 54