อาทิตย์ เวลา 10.05 - 11.00 น.

EP.152 ตอน ยูฟูอิน และ โอกูนิ ประเทศญี่ปุ่น

วีดีโอถัดไป

EP.151 ตอน จอร์แดน Mount Nebo

เปิดตำนานกับเผ่าทอง

EP.152 ตอน ยูฟูอิน และ โอกูนิ ประเทศญี่ปุ่น