Garage Story

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 - 23.30 น.

Bangkok Hotrod 2019

วีดีโอถัดไป

Motor Expo2019

Garage Story

Bangkok Hotrod 2019

พาไปชมบรรยากาศ การคอดิฟายก่อนการแข่งกันจริงแบบ executive สุดๆ ที่งาน Bangkok Hotrod 2019 ไปดูการเตรียมรถเพื่อเข้าประกวดและการจัดสถานที่จอดรถให้เข้ากับสไตล์ของรถแต่ละคัน
 

views-icon 1.29k