ทุกวันเสาร์ เวลา 18.20 น.

Kritchen by ชาคริต | Highlight | "ไก่อบ by ป๋อมแป๋ม"

วีดีโอถัดไป

คิดอย่างนักธุรกิจ เดินอย่างพอเพียง ที่ 2 ไร่ สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม

คิดได้ไง

Kritchen by ชาคริต | Highlight | "ไก่อบ by ป๋อมแป๋ม"

ป๋อมแป๋ม นิติ พิธีกรสายฮาที่มีเสน่ห์ปลายจวักในการทำอาหารเพื่อมัดใจชายมากมาย และหนึ่งในเมนูนั้นคือ “ไก่อบ by ป๋อมแป๋ม”