Kritchen by ชาคริต

แกรนด์ กรณ์ภัสสร กับเมนู “สเต็กปลากะพงขาว ซอสสามรสถั่วลิสง"

Kritchen by ชาคริต

แกรนด์ กรณ์ภัสสร กับเมนู “สเต็กปลากะพงขาว ซอสสามรสถั่วลิสง"
Kritchen by ชาคริต

วีดีโอถัดไป

หญิงแย้ นนทพร กับเมนู “Pappardelle ไวท์ทรัฟเฟิลมัชรูมซอส"

Kritchen by ชาคริต

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

เข้าครัวทำปลาสำลีทอดน้ำปลา สเต็กปลากะพงขาว ซอสสามรสถั่วลิสง กับนักร้องสาว “แกรนด์ กรณ์ภัสสร” พร้อมเผยเมนูเด่นประจำบ้านฝีมือคุณแม่ 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline