เสาร์ เวลา 09.30-10.00 น.

อาหารอาข่า

วีดีโอถัดไป

อาหารจีนยูนนาน

McDang’s Travelogue เที่ยวกินกับหมึกแดง

อาหารอาข่า

เชฟหมึกแดงบุกครัวชาวอาข่าที่บ้านผาฮี้ จ.เชียงราย ชิมอาหารอาข่าแท้ๆที่หาทานได้ยากอย่าง “ลาบอาข่า” พร้อมเชฟบ้านๆชาวผาฮี้ที่จะมาปรุง “รากชูดอง” ให้ดูกัน

261