Tasty Journey วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย

วันเสาร์ เวลา 10.00 น.

สระแก้ว – พระตะบอง ตอนที่ 2

วีดีโอถัดไป

ประจวบคีรีขันธ์ - ด่านสิงขร

Tasty Journey วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย

สระแก้ว – พระตะบอง ตอนที่ 2

 จากจังหวัดบันเตียเมียนเจย สู่ ความเจริญในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ที่จังหวัดพระตะบอง ทำความรู้จักกับอาหารการกิน วิถีแบบพื้นบ้านที่ชวนให้หลงใหลในเมืองพระตะบองแห่งนี้

views-icon 188