อาทิตย์ เวลา 16.30 - 17.00 น.

โก้ MR.Saxman ตอนที่ 2

โก้ MR.Saxman ตอนที่ 2

ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานที่ SAX Society พาชมอาณาจักรที่เป็นทั้งชีวิตของ คุณโก้ MR.Saxman พิพิธภัณฑ์ saxophone โรงเรียน แหล่งเรียนรู้  ซื้อขายแลกเปลื่ยน ชุมชนคนรัก sax 

42