ชาวไทยในฝรั่งเศส เลี้ยงอาหาร “ทัพชบาแก้ว” ก่อนดวล “สวีเดน”