"อรอุมา" เผยไทยยังมีข้อผิดพลาด เร่งแก้ก่อนดวล "ฟิลิปปินส์"