“กวาร์ตาราโร่” สุดภูมิใจคว้าโพลฯที่ 6 ส่งท้ายฤดูกาล