กกท.ลงนามร่วมมือกองทัพบกขับเคลื่อนสนามมวยต้นแบบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทัพบก ลงนามร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสนามมวยต้นแบบสู่การพัฒนามาตรฐานมวยไทยในด้านต่าง ๆ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ กองทัพบก ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ กองทัพบก ในวันนี้

 

เกมเมอร์เฮ!! “อีสปอร์ต” บรรจุชนิดกีฬาทางการแล้ว

กกท.ยืนยันแก้ไข พรบ.ควบคุมสารต้องห้ามกีฬา ให้เป็นตามสากล

ถือเป็นการขับเคลื่อนสนามมวยต้นแบบสู่การพัฒนามาตรฐาน มวยไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับมวยไทยให้เป็นกีฬาอย่างแท้จริง โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับมวยไทยในทุกมิติ เพื่อให้คนไทยและทั่วโลกเกิดการยอมรับ และจะร่วมกันยกระดับมาตรฐานรายได้ คุณภาพชีวิต และการเชิดชูเกียรติบุคลากรวงการมวยไทยให้อยู่ในระดับสากล เนื่องจากสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นสนามมวยที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วทุกมุมโลกในด้านของมวยไทย ในการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ หากได้สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นสนามนำร่อง จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้มาตรฐานนั้น ๆ และให้มั่นใจว่าปฏิบัติได้จริงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนการได้ฐานข้อมูลของบุคคลในวงการมวยทั้ง 7 ประเภทที่เป็นฐานข้อมูลจริงและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นสนามที่ได้รับการยอมรับและดำเนินการด้านกีฬามวยและศิลปะการป้องกันตัวอย่างแท้จริง ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังจะใช้สนามมวยเวทีลุมพินีและโรงเรียนมวยไทยลุมพินี เป็นสถานที่ศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดทำโครงการ แผนงาน และประเมินผล เพื่อจัดทำข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนากีฬามวยได้ในทุกมิติ โดยเฉพาะโรงเรียนมวยไทยลุมพินีจะเป็นหน่วยปฏิบัติด้านการเรียนการสอนมวยไทยตามมาตรฐานที่กกท. ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และเป็นโรงเรียนนำร่องที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทั่วทุกมุมโลก

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งเป็นภาครัฐที่มีเป้าหมายด้านกีฬามวยเหมือนกัน จะสามารถทำให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานที่เกี่ยวกับกีฬามวยไทยได้ทั้งระบบ และทั่วโลกผ่านการประสานงานไปยังทูตทหารในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนด้านธุรกิจกีฬามวยไทยอย่างแท้จริง โดยมีสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นหน่วยปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่ได้หารือร่วมกัน

อากาศร้อนระวังโรคลมแดด รักษาไม่ทันถึงขั้น "พิการ-เสียชีวิต"

หน้าร้อนแบบนี้ต้องระวัง โรคท้องร่วง - อาหารเป็นพิษใน "เด็ก"

ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันประสานงานด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับและอำนวยการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ. มวย ปี พ.ศ. 2542 อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ในส่วนของโรงเรียนมวยไทยลุมพินี ได้ใช้หลักสูตรกลางที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรที่ดำเนินงานเรื่องกีฬามวยไทยของประเทศ ตลอดจนเรื่องการจัดทำมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับมวยไทยในทุกมิติ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ประชาชนทั่วไป และคนทั่วโลกเกิดการยอมรับในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้น โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านกีฬาของประเทศเป็นผู้รับรองมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้มาตรฐานนั้น ๆ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย กกท. จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนการปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนด้านธุรกิจกีฬามวยไทยอย่างแท้จริง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ สนามมวยลุมพินีเป็นศูนย์กลายของมวยไทย คิดถึงมวยไทยคิดถึงลุมพินี เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้กีฬามวยไทยเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สร้างรายได้เข้าประเทศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ