“วาด้า” ยืนยัน ขั้นตรวจสารกระตุ้นโปร่งใส


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประธานวาด้า ยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบการใช้สารต้องห้าม เชื่อถือได้แต่ต้องปรับปรุงบางส่วนเนื่องจากโดนแทรกแซง ระบุเพิ่ม งบประมาณน้อยกว่าปริมาณงาน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ข่าวกีฬา