“แซ็ก โซโฟน” นักกีฬาทุนพระราชทานฯ พลิกชีวิต (คลิป)