นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม กทม. กับ แรงบันดาลใจจากฉากในภาพยนตร์