“คุณหญิงปัทมา” ชนะโหวต รับตำแหน่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล