“ศุภชัย คมศิลป์” แขวนสตั๊ด ใส่สูทช่วยบริหารทีม “บีจี”