สื่ออังกฤษเปิดคำพูดผู้ตัดสิน “ไม่มั่นใจ” กับลูกโทษปัญหาลูกแรก