“กวินทร์” พิสูจน์ตัวเองในยุโรปจากติดลบ จนเป็นที่ยอมรับของทุกคน