“เซาธ์เกต” อาจพัก “เคน” เกมดวล “สวิสฯ” หลังกรำศึกหนัก