เกม “อังกฤษ-สวิส” เผยภาพขาวดำ 25 วินาที เพื่อต่อต้านการแบ่งแยก