สถานีสุขภาพ

รหัสพันธุกรรมป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้? | Health Me Please EP.61

35

รหัสพันธุกรรมป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้? 
.
พญ.พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์ อายุรแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาพันธุศาสตร์โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้ข้อมูลว่า การตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึกป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้ นั้น “เป็นความจริง"
.
เพราะการตรวจเชิงลึกจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจเลือด จึงสามารถเห็นความเป็นไปได้ของการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม และสามารถป้องกันด้วยการตัดชิ้นเนื้อออกก่อนเวลา


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ