"บิ๊กปั๊ด" ปี 2 จัดทัพใหม่ 20 บิ๊กตร."รอย"คุมปราบปราม "บิ๊กโจ๊ก" มาแรง คุมสืบ ปราบ บริหาร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"สุวัฒน์" นั่ง ผบ.ตร.ปี 2 จัดทัพใหม่ รองผบ.ตร. - ผู้ช่วยผบ.ตร. "ดำรงศักดิ์" คุมความมั่นคง "ต่อศักดิ์ - สุรเชษฐ์" คุมงานสำคัญ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ที่ 494/2564 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจตช.(สบ9) 

เป็นคำสั่งแบ่งงานใหม่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในปีที่ 2 ที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข หรือ "บิ๊กปั๊ด" เป็น ผบ.ตร.จัดทัพ 20 รองผบ.ตร. - ผู้ช่วยผบ.ตร.

แต่งตั้ง 'ผบ.ตร.' 28 ส.ค.เปิดตัวแปรชิงเก้าอี้ เจาะลึกแต้มต่อดัน 'ตัวเต็ง' ขึ้นแท่น พร้อมตั้งนายพล!!

เบื้องลึก ที่ 'ผบ.ตร.' ต้องเป็น 'สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข' เปิดประวัติ คอนเนกชั่น และสถิติใหม่

 

 

 

คำสั่งมอบหมายงานใหม่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ มอบหมายให้ รองผบ.ตร.และ จเรตำรวจแห่งชาติ 7 ราย ผู้ช่วยผบ.ตร.และรองจตช.13 นาย ดังนี้

1.พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานบริหาร มี พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล พล.ต.ท.ธนาร ชูวงศ์ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพํชร ผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นผู้ช่วยฯ กำกับดูแลหลายกองบัญชาการ อาทิ สำนักงานกำลังพล สำนักงานส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนนายร้อยตำรวจ ฯลฯ

2.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.  รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร และพล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นผู้ช่วยงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

3.พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์  รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวน มี พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข  และ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นผู้ช่วยด้านสืบสวน

4.พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี มีพล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ด้านกฎหมายและคดี

5.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงมี มีพล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ด้านความมั่นคง

6.พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ มี พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง พล.ต.ท.สารวุฒิการพานิช  พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ด้านกิจการพิเศษ

และ7.งานจเรตำรวจ มี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจตช. กำกับดูแลงานจเรตำรวจ

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. ได้แบ่งงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 14 ศูนย์ ดังนี้

  • พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.), ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)
  • พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื่อเพลิง (ศนม.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) และศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.) 
  • พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.), ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.), ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) และศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.)
  • พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.), ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.), ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.), ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.), ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.) 
  • พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.), ศูนย์บริหารงานสอบสวนคดีอาญา (ศส.ตร.)
  • พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) 
  • พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.) เป็นหัวหน้าศูนย์ร่วมกับ

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ