แต่งตั้ง 'ผบ.ตร.' 28 ส.ค.เปิดตัวแปรชิงเก้าอี้ เจาะลึกแต้มต่อดัน 'ตัวเต็ง' ขึ้นแท่น พร้อมตั้งนายพล!!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โค้งสุดท้าย ตั้งผบ.ตร. 'บิ๊กตู่'เปิดทำเนียบ นัดก.ต.ช.แต่งตั้ง 28ส.ค. เช็ก 4 แคนดิเดต เปิดชื่อ 'บิ๊กปั๊ด' มาแรง 'สุชาติ ' ลุ้นเบียด เปิดตัวแปร ปัจจัย ใครเกี่ยวข้อง กฎหมาย วิธีการ แต่งตั้งผู้นำสีกากี ลุ้นนายพลบิ๊กล็อต

มีรายงานว่า ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)คนใหม่ แทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยนัดประชุมก.ต.ช.ที่ห้องสีเขียว ทำเนียบรัฐบาล

ตัวเต็ง แต่อาจไม่นอนมา 'สุวัฒน์' มาแรง 'ผบ.ตร.คนใหม่' เปิดปัจจัยเสี่ยง จุดเปลี่ยน!!

ตัวแปรในการแต่งตั้ง ผบ.ตร.มีอะไรบ้าง?

ตามพระราชบัญบัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคสช.ฯกำหนดว่า ผู้จะได้รับแต่งตั้งเป็นผบ.ตร. ต้องมีคุณสมบัติเพียง 2 ข้อ คือ

มาตรา 51  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง จากข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.อ.

มาตรา 53  การแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่  ให้ผบ.ตร.คัดเลือกรายชื่อ  จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการแต่งตั้งผบ.ตร.ตามกฎหมาย

 1. ผบ.ตร.คนปัจจุบันเป็นผู้เลือก จากรองผบ.ตร.และ จเรตำรวจแห่งชาติ ที่ยังไม่เกษียณฯ

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรียงลำดับตามความอาวุโส

 • พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร. ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 • พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.ด้านบริหาร
 • พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ
 • พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ และสืบสวน

2.ผบ.ตร.นำชื่อที่เลือกเสนอ ก.ต.ช.ให้ลงมติ เห็นชอบหรือไม่

ก.ต.ช.ในปัจจุบัน มี 7 คน ประกอบด้วย

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 • พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ  ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

ขณะที่ตามข้อบังคับ ก.ต.ช.ว่าด้วยการลงมติฯ ระบุว่า การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง หากเสียงเท่ากัน ประธานก.ต.ช. ออกเสียงเพิ่มได้อีก 1เสียงเป็นการชี้ขาด การลงมติทำได้ทั้งเปิดเผย และแบบลับ

กฎหมายไม่ระบุว่าต้องเสนอชื่อผู้เหมาะสมกี่รายชื่อ ผบ.ตร.เสนอเพียงชื่อเดียวให้ก.ต.ช.พิจารณา หากเห็นชอบ ก็ถือว่าก.ต.ช.รับรอง

3.เมื่อก.ต.ช.เห็นชอบ เสนอให้นายกรัฐมนตรี นำความขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

เหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปร ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแต่งตั้งผบ.ตร.

ขณะที่มีรายงานหลังการประชุมก.ต.ช.เป็นการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือก.ตร.ต่อทันที โดยวาระเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ทั้งนี้ เป็นไปได้ ว่าจะเป็นวาระเพื่อขอขยายเวลาในการแต่งตั้งออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจาก ตำแหน่งผบ.ตร. นั้นตามกฎหมายจะสมบูรณ์เพื่อทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสียก่อน ในทางปฏิบัติการแต่งตั้งระดับรองผบ.ตร.-ผู้บังคับการในช่วงเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผบ.ตร.นั้น เกิดขึ้นหลังมีการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่สมบูรณ์ ตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผบ.ตร.คนใหม่ มีส่วนพิจารณาในการแต่งตั้ง เพราะจะต้องบังคับบัญชารองผบ.ตร.-ผบก.ที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป

ดังนั้นการแต่งตั้งนายพลทดแทนอาจต้องรอให้กระบวนการแต่งตั้งผบ.ตร.สมบูรณ์  โดยจำเป็นต้องขอก.ตร.ขยายเวลา เนื่องจากตามกฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งฯ ระบุว่าระดับนายพลต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม แต่หากมีการแต่งตั้งต่อเนื่องในทันทีอาจต้องตีความข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามล่าสุดฝ่ายกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถแต่งตั้ง ผบ.ตร.พร้อมด้วยรองผบ.ตร.ถึง ผู้บังคับการ ไปในคราวเดียวกันได้

โดยผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผบ.ตร.ประกอบด้วย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย

ส่วนผู้บัญชาการตำแหน่งสำคัญ มีรายงานว่า พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขึ้น เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อยู่ที่เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

สะพัดอีกแล้ว 'จักรทิพย์' ลาออก ผบ.ตร. กรุยทางนั่งรัฐมนตรี สีกากีจับตา 'ผู้นำ' ใหม่!

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า นาทีนี้มีความเป็นไปได้สูงว่า  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.จะเสนอชื่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร. ขึ้นเป็น ผบ.ตร.คนต่อไป

สำหรับพล.ต.อ.สุวัฒน์ หรือ บิ๊กปั๊ด นั้น  ถือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 รุ่นเดียวกับผบ.ตร. 

ร่วมสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญด้วยกันหลายคดี ผ่านสถานการณ์วิกฤตกันมาหลายครั้ง เช่นเหตุการณ์ทหารกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา คดีระเบิด คดีฆ่ายกครัว คดีค้ามนุษย์

เมื่อพล.ต.อ.จักรทิพย์ ขึ้นเป็นผบ.ตร.ในเดือนตุลาคม 2558 ตอนนั้นพล.ต.อ.สุวัฒน์ มียศ พล.ต.ต. มีตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ในช่วง 5 ปีที่พล.ต.อ.จักรทิพย์ เป็นผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้รับความไว้วางใจ ผลักดันให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมาตลอด โดยถูกเลือกเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล คุมงานด้านการข่าว เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  เมื่อเป็นผู้ช่วยผบ.ตร. - รองผบ.ตร.ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสำคัญ นั่นคืองานด้านความมั่นคง และงานสืบสวน งานปราบปราม  

ในสถานการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมือง พล.ต.อ.สุวัฒน์ ดูแลงานด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นนายตำรวจที่สนิทสนมและได้รับความไว้วางใจจาก "บิ๊กแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกด้วย 

สถานการณ์ปัจจุบัน แอคชั่นของฝ่ายตำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย และคุมสถานการณ์ น่าจะเพียงพอให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้คะแนนบวก เป็นแต้มต่อแคนดิเดตคนอื่นๆ

นี่เองเป็นปัจจัยที่ ทำให้ชื่อของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ โดดเด่น ถูกคาดการณ์ว่าเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นผบ.ตร.คนต่อไป

แต่ทว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ อย่ามองข้ามแคนดิเดตอีก 3 คน

ที่ชื่อมาแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ทั้ง "พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์" นรต.36 ที่มีฝึมือด้านการสืบสวน ปราบปราม ชื่อชั้นได้รับการยอมรับไม่แพ้ใคร มีคอนเนกชั่น แรงสนับสนุนไม่ธรรมดา พ่วงด้วยความอาวุโส ชื่อมาแรงตลอดสัปดาห์ อาจเบียดนาทีสุดท้าย ชิงดำ ผบ.ตร.

เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.มนู นรต.38 คอนเนกชั่นดี มีฝีมือด้านบริหาร หรือแม้แต่พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ ที่มีคอนเนกชั่นดีกับรัฐบาล บิ๊กตู่ ก็มองข้ามไม่ได้เลยเช่นกัน

'จักรทิพย์' เกษียณฯ ลั่น แต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ เรื่องในหน่วย เพื่อน 'นรต.36' ต่อเก้าอี้ หรือ ?

ทวงเก้าอี้​ รองผบ.ตร. 'วิระชัย'​ สู้​ 'จักรทิพย์'​ ร้องฟันวินัย​ สำรองราชการมิชอบ!

 

 

 

 

 

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ