ก้าวไกล ขอเสียงหนุน กม.สมรสเท่าเทียม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการสมรส มาตรา 1448 ที่กำหนดว่าการสมรสนั้นต้องเกิดขึ้นระหว่างเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น ว่าไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ วันนี้มีท่าที่จากพรรคก้าวไกล ซึ่งถือเป็นพรรคการเมืองที่ผลักดันในประเด็นนี้

วันนี้ 18 พ.ย. 2564 ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล  นำ ส.ส. ที่ทำงานเรื่องนี้ร่วมแถลง มองว่าคำวินิจฉัยนี้ อาจจะทำให้เกิดทางตัน แต่ยืนยันเดินหน้าผลักดันกฎหมายนี้ต่อ เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองสนับสนุน

นายณัฐวุฒิ บอกว่า  จากมติดังกล่าวมีนัย 3 ประการ คือ

1. การอธิบายในมาตรา 4 และมาตรา 5 ที่พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

สมรสเท่าเทียม กับ 30 ประเทศที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย เปิดความเท่าเทียมหลากหลายทางเพศ

สมรสเท่าเทียม! ครม.ผ่าน "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต" แต่งงานได้ไม่จำกัดเพศ

2. การบอกว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 27 นั้นเขียนหลักการที่รองรับระหว่างเพศก็จริงอยู่ แต่มีอยู่วรรคหนึ่งที่บอกว่า ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมองว่าคำวินิจฉัยนี้ ศาลเห็นคำว่าเพศ ไม่ได้ไปไกลกว่าคำว่าชายหรือหญิง จึงเป็นเหตุมาสู่การตีความว่าบทบัญญัตินั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

3. กรณีการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานของรัฐจะต้องไปตรากฎหมายหรือออกบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อ แน่นอนว่าสังคมอาจตั้งคำถามว่านั่นหมายถึงการบีบและปิดทางตัน ไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้มีการยื่นไปหรือไม่

 ขณะที่ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระบุว่า เรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาแล้ว แต่ผู้แทนราษฎรกำลังจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายสู่อนาคต ผ่านกลไกรัฐสภาและตัวแทนประชาชน ทั้งนี้ ขอยืนยันและยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนว่า การก่อตั้งครอบครัวเป็นสิ่งที่ใครจะพรากไปไม่ได้ นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานและ เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต่อสู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

มาแรง! คอมเมนต์ แก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ หนุน #สมรสเท่าเทียม

สำหรับมาตรา 1448 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า "การสมรสจะทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์แล้ว หรือในกรณีมีเหตุสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนหน้านั้นได้ ขณะที่มาตรา 4 และมาตรา 5 เป็นบททั่วไป ที่วางหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้

แหล่งข่าวในกระบวนการยุติธรรม บอกกับทีมข่าวว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญอาจมองว่าจะไปกระทบกับกฎหมายในบทบัญญัติอื่นอีกหลายมาตรา การออกกฏหมายฉบับใหม่ ที่มีการอธิบายความให้ชัดเจนในเรื่องสิทธิและความหลากหลายทางเพศ จึงอาจมีความเหมาะสมกว่า

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ