เปิดมุมมอง First Time Voter กับผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หากนับเวลากว่า 9 ปีที่คนกรุงไม่เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทำให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งขึ้นมา น่าสนใจว่า คนกลุ่มนี้เกือบ 7 แสน จะลงคะแนนให้ใคร

สำหรับคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ First Time Voter หากนับจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2556  การเลือกตั้งครั้งนั้น กลุ่มคนเหล่านี้จากวันนั้นถึงวันนี้ ถ้าพวกเขาอยู่ในวัย 18 ปี 9 ปี ผ่านไป คนกลุ่มนี้จะมีอายุ 27 ปี และกำลังจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งแรก

ข้อมูลสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง แยกตามจำนวนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสัญชาติไทย

วิเคราะห์จุดเด่นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

"ประยุทธ์" แนะ ปชช. เลือกผู้ว่าฯนักปฏิบัติ

ถ้านับจากข้อมูลล่าสุด เดือนมกราคม 2565 ระบุว่า ประชากร ชาวกรุงเทพฯ ทั้งหมดอยู่ที่ 5,374,622 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปี ถึงมากกว่า 100 ปี  ทั้งสิ้น 4,519,109  คน จากตัวเลขนี้ ผู้มีอายุ 18-27 ปี มีจำนวนรวม 698,296 คน คาดว่า ในวันเลือกตั้ง 22 พฤษภาคม 2565 อาจจะมีจำนวน First Time Voter ที่มีอายุ 18-27 ปี จำนวนรวมเฉียด 700,000 คน หรือ คิดเป็น 15.48%

ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพฯ อายุ 28-40 ปี จำนวน 1,014,035 คน  คิดเป็น 22.43% ,อายุ 41-50 จำนวน 872,626 คน  คิดเป็น 19.30% ,อายุ 51-60  จำนวน 826,273 คน คิดเป็น 18.28% ,อายุ 61-85  จำนวน 999,248 คน คิดเป็น 22.11% และอายุ 86 ขึ้นไป จำนวน 69,679  คน คิดเป็น 1.54%

ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ โดยกำหนดให้หนึ่งในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง ดังนั้นข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลในเดือนมกราคม 2565 จึงยังไม่ครอบคลุมผู้มีอายุ 18 ปีในวันเลือกตั้งได้ทั้งหมด

จากตัวเลขจะเห็นกลุ่มคน First Time Voter ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก นับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรในการเลือกตั้งครั้งนี้  ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า มองว่า ต้องแบ่งกลุ่มคน First Time Voter ออกเป็น 2 ประเภท  คือ มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งแรก แต่เคยเลือกตั้ง ส.ส.มาแล้วเมื่อปี 62 ซึ่งกลุ่มนี้พอจะเดาใจได้ว่าแนวโน้มไปทางไหนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา

ส่วนอีกกลุ่มที่ไม่เคยเลือกตั้งเลย นี่เป็นครั้งแรก คนกลุ่มยังไม่สามารถเดาใจแน่นอนว่าจะไปทางไหน อีกปัจจัยคือ เรามักประเมินกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเรื่องการออกมาใช้เสียงต่ำ จากจำนวน 7 แสน จะมาเท่าไหร่ หากมา 4 แสน จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้อย่างไร และคนกลุ่มนี้คือใครต้องการ

อะไร จริงๆกลุ่ม First Time Voter ยังไม่จัดเป็นตัวแปรสำคัญ เพราะกลุ่มเจนที่มีจำนวนเยอะจริงๆและมีแนวโน้มออกมาใช้สิทธิ์เยอะ คือ อายุ 35-55 ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้มีประชากรเยอะและคาดหวังได้ว่าจะออกมาใช้สิทธิ์กว่า 70% ใครได้กลุ่มนี้ไปมีโอกาสชนะเลือกตั้ง

"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้สมัครอิสระ ชูนโยบาย PDGE แก้ปัญหากทม.

โควิดวันนี้(31มี.ค.) ผู้ป่วยปอดอักเสบใกล้แตะหลัก 2,000 คน

ดร.สติธร ยังเสริมอีกว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใครไม่เลือกใคร ต้องคำนึงการนำเสนอนโยบาย คือ ถ้าอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเลือกจากนโยบายเป็นหลัก ถามแค่ว่า นโยบายมีอะไร ส่วนกลุ่มอายุน้อยลงมา อาจไม่ได้ตั้งประเด็นนโยบายในความหมายเดียวกับกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่ คนที่อายุน้อยมักจะอยากรู้วิธีการไปถึงนโยบายมากกว่า  เช่น ฝุ่น จะแก้ยังไง เศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำ ผู้ว่าฯ แก้ได้ไหม จะแก้ยังไง เขาจะตั้งโจทย์ในแง่วิธีการแก้มากกว่าที่จะถามว่ามีนโยบายอะไร แล้วเขาจะประเมินว่าวิธีการที่บอกมันทำได้หรือไม่ ตัวผู้สมัครมีศักยภาพหรือไม่ ความคาดหวังของคนต่างเจนต่อตัวผู้สมัครก็ต่างกัน จุดนี้ผู้สมัครต้องทำการบ้านให้ดีว่ากำลังสื่อสารกับคนกลุ่มไหนอยู่ จึงจะมีโอกาสดึงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ