ก.ต. เคาะ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กโปรไลฟ์ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" หลังที่ประชุม ก.ต. ไฟเขียว ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ คนที่ 48

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565 วาระสำคัญ คือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 เนื่องจาก น.ส.ปิยกุล ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งบริหารในวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย

มติเอกฉันท์เห็นชอบ "นารี ตัณฑเสถียร" นั่งอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศ

เฝ้าจับตา! โควิด BA.2.75 ตัวใหม่ เทียบกับ โอมิครอน BA.5 ตัวไหนจะแรงกว่า

 

‘หมอยง’ แนะผู้ป่วยโควิดกักตัว 10 วัน แม้ผลตรวจ ATK เป็นลบแล้ว

การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา จะพิจารณาจากรายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโส ซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ อ.ก.ต. ซึ่งที่ประชุม ก.ต.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ว่าที่ประธานศาลฎีกาจะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนี้ จะมีการเสนอชื่อนายโชติวัฒน์ เพื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทรงลงพระปรมาภิไธยตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับประวัติ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำเเหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
 • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

ตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง

 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.)
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น และชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)
 • การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้านบาท ซื้อกิจการ 3BB – หน่วยลงทุน JASIF

คัดแล้ว 30 คนสุดท้าย “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022” เข้าไปลุ้นชิงมงกุฎ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ