อดีตทหารหญิงไม่รอด ! กมธ.ทหาร จ่อตรวจสอบ ปมเข้ารับราชการ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เดินเครื่องเต็มสูบ สำหรับ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โฆษก กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร ล่าสุดแถลงข่าว บอกว่า กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร ขอเรียกเอกสารทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ ส.ต.ท.หญิง และ ส.ท.หญิง (ผู้เสียหาย) ในการเข้ารับราชการตำรวจ-ทหาร และ เข้าไปทำงานในสภา

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โฆษกกมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภา ท่าทีขึงขัง ไล่เรียงเอกสารที่กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร เรียกจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ เรื่องการ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม และ ส.ท.หญิง ลูกน้องที่ถูกส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ทำร้าย

โดยนายมงคลกิตติ์ ประกาศ ขอเรียกเอกสาร เฉพาะ ของ ส.ต.หญิงกรศศิร์ รวม 9 ประเด็นสำคัญ คือ เอกสารแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิง เข้ารับตำแหน่ง ในกมธ.กฎหมาย สนช. แบบที่ได้ค่าตอบแทน และ แบบที่ไม่ได้

เอกสารหลุด พบขอตัว “ทหารหญิง” ช่วยงานกมธ.

กอ.รมน. ยัน ส.ต.ท.หญิง สมัครขอช่วยราชการ แต่ไร้ผลงาน-ส่งกลับ เรียกเงินคืน

อดีตทหารหญิงไม่รอด ! กมธ.ทหาร จ่อตรวจสอบ ปมเข้ารับราชการ

(ซึ่งเอกสารฉบับนี้ คือ เอกสารที่พีพีทีวีเปิดเผยไปเมื่อวันก่อน 31 ส.ค. 2565 ที่ระบุว่า พบ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในกมธ.กฎหมาย สนช. ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ คนเซ็นชื่อแต่งตั้ง คือ พล.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกมธ.กฎหมาย สนช. สมัยนั้น)

เอกสารถัดไปที่ขอ คือ บันทึกรายงานการประชุม กมธ.กฎหมาย  สนช. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 – 30 เม.ย. 2562 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ และ ขอหนังสือการขอตัวและหนังสือการตอบรับ ของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ที่เข้ามารับตำแหน่งในกมธ.กฎหมาย  สนช. โดยเอกสารการขอตัว ขอเรียกทั้งจาก  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้นสังกัด และ หน่วยงานปลายทาง คือ อดีตคณะกรรมาธิการกฎหมาย สนช. พบจบเท่านั้น นายมงคลกิตติ์ เรียกขอเอกสารจากวุฒิสภาด้วย คือ ขอเรียก เอกสาร คำสั่งแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ในตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.ตำรวจ วุฒิสภา

และ ขอบันทึกรายงานการประชุม กมธ.ตำรวจ วุฒิสภา ตั้งแต่ 1 ส.ค.2562 – 30 ส.ค. 2565 เพื่อนับการเข้าประชุม ของส.ต.ท.หญิงกรศศิร์

(ซึ่งประเด็นการเข้าประชุม เป็นหนึ่งในประเด็นที่พีพีทีวี เคยนำเสนอว่า เรานับคร่าวๆจาก บันทึกการประชุมเอาเฉพาะปี 2562 หลังเธอได้รับแต่งตั้ง ไม่ปรากฎชื่อเธอไปประชุมเลย ตลอด 9 ครั้ง ที่ กมธ.ตำรวจ วุฒิสภามีประชุม)

อีกเรื่องที่ นายมงคลกิตติ์ ขอเอกสาร คือ หนังสือการขอตัวและหนังสือการตอบรับ ของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ที่เข้ามารับตำแหน่งใน กมธ.ตำรวจ วุฒิสภา จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานปลายทาง กมธ.ตำรวจ วุฒิสภา

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ถูกขอเอกสารการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการสอบประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ ปี 2560

ขณะที่กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นายมงคลกิตติ์ บอกว่า ให้ นำเอกสาร ทั้ง การสมัครเข้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการอนุมัติรับเข้าทำงาน และ ขอหนังสือกรณีที่ กอ.รมน. ส่งต่อตัว ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ในกมธ.ตำรวจ วุฒิสภา รวมถึง ขอรายการจ่ายเงินเพิ่มเติม ในกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ด้วย

ขณะที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถูกเรียกขอเอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ วุฒิสภา และ สนช. มาให้กมธ.ทหารตรวจสอบข้อมูล

นายมงคลกิตติ์ ยังระบุว่า จะเรียกเอกสาร เรื่องของ ส.ท.หญิง ลูกน้องที่ถูกส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ทำร้ายด้วย เนื่องจากเธอเป็นหนึ่งในคนที่เข้ารับรายการทหารแบบมีนัยยะสำคัญ และ มีการถูกขอตัวไปช่วยงานในกรรมาธิการ วุฒิสภาด้วย เช่นกัน

ซึ่งเอกสารที่ นายมงคลกิตติ์ เรียกเพิ่ม คือ คำสั่งแต่งตั้ง ส.ท.ญิง (ผู้เสียหาย) ให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ในกมธ.ตำรวจ วุฒิสภา ทั้งที่มีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน

รวมถึง ขอบันทึกรายงานการประชุม กมธ.ตำรวจ วุฒิสภา ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 – 30 ส.ค. 2565 เพื่อนับการเข้าประชุม ของ อดีตทหารส.ท.หญิง (ผู้เสียหาย)

และ ขอหนังสือการขอตัว-การตอบรับ อดีตส.ท.ญิง (ผู้เสียหาย) ที่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ในกมธ.ตำรวจ วุฒิสภา ทั้งที่มีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และ หน่วยงานปลายทาง คือ กมธ.ตำรวจ วุฒิสภา

รวมถึง ขอรายละเอียดการสมัคร สมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการสอบประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุเข้ารับราชการทหาร ปี 2561 ด้วย

เรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวของนายมงคลกิตติ์ วันนี้ กวาดเรียบ เอกสารทุกฉบับที่ปรากฎเป็นข่าวว่าพบความผิดปกติในการไปรับตำแหน่ง ของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ และ ส.ท.หญิง (ผู้เสียหาย)

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ