ครม.หารือ ยกเลิก โควิด-19 โรคต้องห้ามแรงงานต่างด้าว - เหมืองทองอัครา - ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีหลายวาระการประชุมที่น่าสนใจ ตั้งแต่เรื่องแรงงาน ข้อพิพาท ไปจนถึงการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึง เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบางส่วน เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

เปิดวาระการประชุม ครม. วันนี้ (20 ก.ย.65) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีวาระน่าสนใจ เช่น 

นัดชี้ชะตา “สุเทพ” คดีทุจริตโรงพักทดแทน 396 แห่ง 20 ก.ย.นี้

แนะผู้ขายสลากดิจิทัลรายย่อย ซื้อ-จอง สลากฯ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 • การพิจารณายกเลิกกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว  เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12(4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ...
   
ครม.หารือ ยกเลิก โควิด-19 โรคต้องห้ามแรงงานต่างด้าว - เหมืองทองอัครา - ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

รวมถึงรายงานผลการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 • การ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายชดเชย ให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ขอทบทวนปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ กรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 • ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ….ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต( Corruption Perception Index : CPI) ( พ.ศ.2565 – 2567) ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจิตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
 • ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เพื่อดำเนินก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี 
 • แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 
 • (ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565-2570)
 • กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2566 
 • ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอของบุคคลพ้นโทษ พักโทษจากเรือนจำและทัณฑสถาน 
เป็นต้น

เตือนฉบับที่ 9 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เช็กจังหวัดได้รับผลกระทบ

นัดชี้ชะตา “สุเทพ” คดีทุจริตโรงพักทดแทน 396 แห่ง 20 ก.ย.นี้

widget-covid-bg

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

จำนวนผู้ป่วยที่พบในไทย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่
351
ผู้เสียชีวิต
10
รักษาหาย
801
ดูข้อมูลและข่าวโควิด-19 ทั้งหมด

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ