โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง "ธนกร" นั่ง รมต.ประจำสำนักนายกฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนนตรี 3 ตำแหน่ง “ธนกร วังบุญคงชนะ” นั่ง รมต.ประจำสำนักนายกฯ “สุนทร ปานแสงทอง” รมช.เกษตรฯ “นริศ ขำนุรักษ์” รมช.มหาดไทย

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 นั้น

ราชกิจจาประกาศเลื่อนลำดับให้“ธนกร วังบุญคงชนะ” เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร.

"บิ๊กตู่" ลั่นยังไม่ปรับ ครม. เมินตอบ "พปชร.-รทสช." เป็นพรรคเดียวกัน

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามประกาศลงวันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2565 สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

 

คอนเทนต์แนะนำ
ตารางฟุตบอลโลก 2022 วันพุธที่ 30 พ.ย. ช่องถ่ายทอดสดและอัปเดตผลบอลโลก
ตารางฟุตบอลโลก 2022 วันพุธที่ 30 พ.ย. ช่องถ่ายทอดสดและอัปเดตผลบอลโลก
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาด! กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.สูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาด! กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.สูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสุนทร ปานแสงทอง เป็น รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ