ลุ้น ครม. เคาะ ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 - เที่ยวด้วยกันเฟส 5


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุม ครม. เดือนสุดท้ายของปี ลุ้น พิจารณาเคาะ ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 เที่ยวด้วยกันเฟส 5 กระตุ้นใช้จ่ายนักท่องเที่ยว

วาระการประชุม ครม. (อังคาร 6 ธ.ค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแนวทาง การขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ที่กำหนด ถึงตี 4  เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเศรษฐกิจภาคกลางคืนมากขึ้น และเป็นหนึ่งในของขวัญให้ประชาชนในวาระปีใหม่ 2566

ททท.คาดปีนี้ไทยจะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัด 6 แสนล้าน

เริ่มแล้ววันนี้ “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ใช้อาคารชุด-คอนโดฯ จดทะเบียนภาษีได้

นอกจากนี้ เสนอโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กำหนดจำนวนสิทธิไว้ที่  1.5 ล้านสิทธิ ใช้งบประมาณ 5,400 ล้านบาท ซึ่งหากผ่านการพิจารณาคาดว่า จะเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ในเดือนมกราคม 2566 ทันที

ส่วนวาระ ครม. อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น 

 • ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 • การดําเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
 • รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจําไตรมาสที่ 3 ปี 2565
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ประจําปี 2563 และ ประจําปี 2564
 • ผลการสํารวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)
 • รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน : ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลไร่หลักทอง ตําบลบ้านช้าง ตําบลนาวังหิน ตําบลนาเริก ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม และตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ...
 • รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือDigital ID และกรอบ การขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567) เพื่อ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
 • มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพงศธร ศิริอ่อน)  
 • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย

 

คอนเทนต์แนะนำ
ผลฟุตบอลโลก 2022 วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.65 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
ตารางฟุตบอลโลก 2022 รอบ 16 ทีม จันทร์ที่ 5 ธ.ค. ช่องดูบอลสดและอัปเดตผลบอลโลก

 

 • การร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal ( แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง
 • รายงานผลการคัดเลือกเอกชน และเงื่อนไขสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ สาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว
 • ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลากากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่...)
 • เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2565)
 • รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินมาตราการด้านพลังงาน 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ