เริ่มแล้ว! อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ฝ่ายค้านตั้งประเด็นซักฟอกปมทุจริต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 พรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งประเด็นซักฟอกปมทุจริต

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเรื่องด่วนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 แบบไม่ลงมติ โดยใช้เวลาระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2566 รวม 32 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ 418 คน ดังนั้นองค์ประชุมจะต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 209 คน

เวลา 10.26 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงเปิดญัตติว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้


อภิปรายทั่วไป : "ชลน่าน" ชม "ชูวิทย์" แฉทุนจีนสีเทา ทำคนไทยหูตาสว่าง

“วิษณุ” ชี้ ทำองค์ประชุมล่ม 152 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่อาจขัดจริยธรรม

นพ.ชลน่าน กล่าวตอนหนึ่งว่า การเปิดญัตติอภิปรายทั่วไปมีเหตุผลประกอบจากการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ เช่น การแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนระดับรากฐานยังมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน มีความเหลื่อมล้ำสูง

ปัญหาประมงพื้นบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไข ประมงระดับชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากการตราพระราชกำหนดของรัฐบาล กลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดไม่ได้รับสวัสดิการ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรไม่บรรลุผล ปัญหาทุจริตและยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่มีการปฏิบัติตามที่แถลงไว้

ขณะเดียวกันมุ่งใช้เงินเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง สร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาล และเพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดของตนเองทำให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนทำให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนกิจการเมือง (Money Politics) ที่มีการใช้เงินเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เกิดการทุจริตอย่างกว้างขวาง ทั้งจากโครงการขนาดใหญ่จนถึงระดับท้องถิ่นจนดัชนีชี้วัดด้านทุจริตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ปัญหาข้างต้น ทำให้เห็นว่าระยะเวลา 3 ปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า สืบเนื่องจากขาดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้อง

 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในการอภิปรายครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีทั้งหมด 35 คน สำหรับพรรคเพื่อไทย มีประเด็นในการอภิปราย 1.ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ 2.ความรุนแรงในสังคมเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู 3.น้ำท่วมใหญ่ปี 2565 4.การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม 5.การทุจริตเพื่อตนเองและพวกพ้อง

พรรคก้าวไกล จะพูดถึง 1.การบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว 2.การกระจายอำนาจ 3.ปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.ปัญหาความมั่นคง และ 5.การทุจริตเอื้อประโยชน์

พรรคประชาชาติ เสนอปัญหา 1.การทุจริตโครงการขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม 2.สัมปทานที่ดินป่าไม้ให้แก่นายทุน 3.ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 4.การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง

พรรคเพื่อชาติ เสนอปัญหา 1.เศรษฐกิจล้มเหลว

พรรคร่วมฝ่ายค้านอิสระ หรือ พรรคไทยศรีวิไลย์ จะชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติด บ่อนพนัน นโยบายเปิดให้ต่างชาติซื้อที่ดิน และการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

เช่นเดียวกับ พรรคเสรีรวมไทย ก็มีประเด็นที่สำคัญที่จะอภิปรายในกรอบญัตติที่แถลงไว้

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ