แพร่ประกาศเลือก "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" อดีตปลัดมหาดไทย นั่งประธาน ปปง.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปปง.มีมติเลือก “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” อดีตปลัดมหาดไทย นั่งประธาน ปปง. แทน พล.ต.ต.ปิยพันธ์ ปิงเมือง ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยที่มาตรา 24 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ปปง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2566 เลือกประธาน ปปง.เป็นที่เรียบร้อย

เนื่องจาก พล.ต.ต.ปิยพันธ์ ปิงเมือง ได้ขอลาออกจากการเป็นประธาน ปปง. โดยมอบหมายให้สำนักงานดำเนินการประกาศผลการเลือกประธาน

รองเลขา ปปง. ยันไม่ใช่หน้าเสื่อหอบเงินให้ “ชูวิทย์”

“พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง”ประธานปปง. ยื่นหนังสือลาออก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (1) และมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการ ปปง. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงประกาศผลการเลือก คือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธาน ปปง. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอดีตผู้ว่าราชการจังจหวัดลพบุรี 

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ