“พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง”ประธานปปง. ยื่นหนังสือลาออก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง”ประธานปปง. ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอลาออกจากตำแหน่ง เหตุมีปัญหาด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ประธาน ปปง. ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธาน ปปง. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใจความว่า กราบเรียนนายกรัฐมนตรี (ผ่าน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระผม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เปิดที่มา “ทุนจีนสีเทา” เลือกไทยเป็นฐาน

แฉ! สวมสัญชาติไทย ผ่านแจ้งเกิด-แจ้งตาย

และประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่งตั้งให้กระผมเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นั้น เนื่องจากกระผมมีปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกาย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ จึงขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามกรฟอกเงิน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สำหรับ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขา ปปง. เคยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นรัดับสูงสุดของการประเมิน, รางวัลด้านการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติจากมูลนิธิฟรีแลนด์, รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม 2564 ทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในด้านกรอบกฎหมาย, สำนักงาน ปปง. ได้รับประกาศนียบัตรจาก Egmont (certificate of appreciation) ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา โดยมี 40 ประเทศจาก 166 ประเทศสมาชิกที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

สตุ๊ตการ์ท

VS

ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ