เลือกตั้ง 2566 : มัดรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ก่อนไปใช้สิทธิ 14 พ.ค.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มัดรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ก่อนไปใช้สิทธิ 14 พ.ค.นี้ ลืมเลือกตั้งทำอย่างไร เข้าคูหาต้องเตรียมอะไรบ้าง และ เช็กเบอร์พรรคการเมือง ผู้สมัคร ส.ส. ที่นี่!

ถึงเวลาที่รอคอย สำหรับคนไทยทุกคนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่จะได้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทนเรา เพื่อให้พวกเขาไปปกป้องผลประโยชน์ ดูแลคุณภาพชีวิต และดูแลงบประมาณของพวกเรา ซึ่งวันเลือกตั้งครั้งนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม

วันนี้เราเลยรวบรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งมาฝากทุกคนกัน จะได้เข้าคูหาไปกาคนที่ใช่ พรรคที่ชอบกันได้อย่างมั่นใจ!

เลือกตั้ง 2566 : ลุ้น!รอด-ไม่รอด "พิธา" ก้าวไกล ถือหุ้น ITV หรือจะะซ้ำรอยธนาธร ?

เลือกตั้ง 2566 : เบาะแสผุดอีก! "คลองสามวา"ตระเวนซื้อเสียง

เลือกตั้ง 2566 : เปิดแมพนโยบายอีสปอร์ต "พรรคก้าวไกล"

ไม่ไปเลือกตั้งได้หรือไม่?

ไม่ไปเลือกตั้งนอกจากจะไม่ได้ทำหน้าที่ของคนไทย ที่ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหารประเทศแล้ว ยังทำให้เสียสิทธิทางการเมืองอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งทางการเมือง รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

เว้นแต่มี 6 เหตุจำเป็น คือ มีธุระเร่งด่วนต้องเดินทางไกล, เจ็บป่วย, เป็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ, ผู้เดินทางออกนอกประเทศ,  ผู้อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งกว่า 100 กิโลเมตร และผู้ประสบเหตุสุวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ซึ่งจะต้องแจ้งเรื่องด้วย ผ่าน 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.) แจ้งเหตุก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนประกอบกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

2.) ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่น ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจะแจ้งทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน https://www.bora.dopa.go.th/

อ่านเพิ่มเติม : ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ได้หรือไม่ หากไม่ไปจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

ลืมเลือกตั้งล่วงหน้า ต้องทำอย่างไร?

การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผ่านมาแล้ว แต่เราดันลืมออกไปใช้สิทธิ แล้วจะสามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 แทนได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้ แต่ถ้าตอนนี้ไม่อยากถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง ขอให้รีบไปแจ้งเรี่องภายใน 7 วันหลังจากวันที่การเลือกตั้งล่วงหน้าสิ้นสุดลง คือ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม : ไม่ได้ไป ลืมไปเลือกตั้งล่วงหน้า ต้องทำอย่างไร

เลือกตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1.) บัตรประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็ได้เช่นกัน) หรือจะเป็นบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก

2.) ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตัวเองอยู่ และลำดับที่ในการเลือกตั้ง

3.) จำเบอร์ ผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตสังกัดทะเบียนบ้านของตัวเอง (ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) และพรรคการเมือง (ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ)

4.) ปากกาส่วนตัวของตัวเอง (กรณีไม่ได้พกปากกามา สามารถใช้ของทางหน่วยเลือกตั้งได้)

อ่านเพิ่มเติม : บัตรประชาชนหมดอายุ-ใบขับขี่ ใช้เลือกตั้งล่วงหน้าและวันจริงได้

รับเงินซื้อเสียงแล้ว ทำอย่างไรถึงไม่ผิด?

การซื้อสิทธิขายเสียงมีโทษทั้งผู้ซื้อ และผู้รับ แต่ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกซื้อเสียง ทั้งในกรณีที่เป็นผู้รับเงินไปแล้ว หรือกำลังจะยอมรับเงิน ถ้าได้แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ก่อนถูกจับกุม กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าคุณจะไม่ต้องรับโทษและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะแจ้งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบ

อ่านเพิ่มเติม : เปิดเหตุยกเว้น รับเงินซื้อเสียงแล้ว ทำอย่างไรถึงไม่ผิด

แจ้งทุจริตเลือกตั้ง รับเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน

เมื่อพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ ประชาชนสามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ โดยการแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริต ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” รายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ
  • กลุ่มงานอำนวยการ สำนักกฎหมายและคดี 0-2141-8714 หรือ 0-2141-8715 หรือ 0-2141-8079
  • ฝ่ายปฏิบัติการข่าว 02-141-8050 หรือ 02-141-8201 หรือ 02-141-2611
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครทุกแห่ง
  • บริการสายด่วน กกต.1444

ทาง กกต.จะสนับสนุนรางวัลแก่ผู้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน เพื่อดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โดยมีเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล 

ที่สำคัญจะขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้แจ้ง มีการจัดให้อยู่ในพื้นที่อารักขา ปกปิดตัวตน และในกรณีที่จำเป็น หน่วยงานจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม : ชี้ช่องรวย! พบทุจริตเลือกตั้ง แจ้งกกต. รับเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน

เวลาเปิด-ปิดคูหาเลือกตั้ง 

คูหาจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนของประชาชนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ในกรณีที่มีคนมาอย่างเนืองแน่น จนคิดว่ากว่าจะเข้าคูหาไปกาได้ อาจล่วงเลยเวลา 17.00 น. กกต.ยืนยันว่าถ้าประชาชนมาถึงก่อนเวลา 17.00 น. จะได้ใช้สิทธิแน่นอน 

อ่านเพิ่มเติม : ปิดหีบ 5 โมงเย็น กกต.ย้ำมาทันเวลาได้ใช้สิทธิแน่

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สีไหนต้องกาอะไร?

การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบที่เราต้องกากัน ให้เราสามารถเลือก ส.ส. ประจำเขตของเรา และพรรคการเมืองที่เราชอบ ซึ่งทั้ง 2 ใบจะแตกต่างกันดังนี้

ส.ส.แบบแบ่งเขต : ใช้สีม่วงเป็นหลัก มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ : ใช้สีเขียวเป็นหลัก มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา 

 

เช็กเบอร์พรรคการเมือง-ผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขต

เบอร์บัญชีรายชื่อ หรือที่เรียกว่า เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ ของพรรคการเมืองในครั้งนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 49 หมายเลข โดยสามารถดูได้ คลิกที่นี่ 

ส่วนเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขต แต่ละจังหวัดนั้น พีพีทีวีได้ทำแยกออกมาเป็นรายจังหวัด ผู้อ่านสามารถค้นหาบนเสิร์ชเอนจินต่างๆ เพียงพิมพ์ว่า "รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. + ชื่อจังหวัดของท่าน" เช่น "รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม."

อ่านเพิ่มเติม : เช็กเบอร์พรรคการเมือง แบบบัญชีรายชื่อ

กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย?

ลักษณะของการทำเครื่องหมายกากบาท ที่ถือเป็นบัตรดี จะเป็นการทำเครื่องหมายที่อยู่ภายในช่องลงคะแนน และเป็นเครื่องหมายกากบาทที่เห็นจุดตัดของเส้น 2 เส้นอย่างชัดเจน

ส่วนลักษณะของการทำเครื่องหมายที่ถือเป็นบัตรเสียนั้น อาทิ เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายถูก รูปสามเหลี่ยม หรือกากบาทแล้วเขียนข้อความ ตลอดจนการทำเครื่องหมายกากบาทแต่อยู่ภายนอกช่องลงคะแนน ก็จะถือเป็นบัตรเสียได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม :  กา X อย่างไร ไม่ให้กลายเป็นบัตรเสีย

กี่วันรู้คะแนนเลือกตั้ง?

หลังปิดลงคะแนนเสียงเวลา 17.00 น. ของวันเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว ซึ่งกลางดึกของคืนนั้นเลยเราจะได้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาก่อน 

แต่ผลอย่างเป็นทางการ จะออกมาต่อเมื่อ กกต. ตรวจสอบว่าการเลือกตั้งสุจริต ชอบธรรม จึงจะประกาศผลออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง และจากนั้นถึงจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันผลการเลือกตั้่งออกมาอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม : หลังเลือกตั้ง จะรู้ผลคะแนน ภายในกี่วัน 

เตรียมตัวกันไปเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมคำนวณเวลารถติดก่อนเดินทางเข้าคูหา รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเวลาต่อแถว และล้างมือกันหลังลงคะแนนเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคนได้ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างเต็มที่ ห่างไกลไร้โควิด-19 ด้วย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ