เช็กอายุ “ประธานสภา” แต่ละยุคอายุเท่าไหร่?


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดสถิติช่วงอายุ “ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย” ดูกันชัดๆ ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่ละยุคอายุเท่าไหร่?

จากกรณีพรรคก้าวไกลรวมเสียงพรรคการเมือง 8 พรรค จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก 313 เสียง และอยู่ระหว่างการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล และการวางคนในตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยตำแหน่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้คือ ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ

ซึ่งเริ่มมีการตั้งคำถามถึงช่วงอายุของบุคลากรในพรรคก้าวไกล ที่อาจจะอ่อนไปสำหรับการนั่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่

คอนเทนต์แนะนำ
กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566
"วันวิสาขบูชา 2566" ตรงกับวันไหน พร้อมเปิดประวัติ-ความสำคัญ
สิ้นสุดสายแชร์ "Netflix" ประกาศ คนละบ้านต้องเสียเพิ่ม 99 บาท

 

 

 

พีพีทีวี จึงย้อนข้อมูลประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อดูกันให้เห็นชัดๆ ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน นั่งตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ตอนอายุเท่าไหร่

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นามเดิม สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในขณะที่มีอายุประมาณ 55 ปี

เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2475 ในขณะที่มีอายุประมาณ 56 ปี

พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 3 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 ในขณะที่มีอายุประมาณ 43 ปี

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 4 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477 ในขณะที่มีอายุประมาณ 47 ปี

พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 5 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ในขณะที่มีอายุประมาณ 43 ปี

นายเกษม บุญศรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 6 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2489 ในขณะที่มีอายุประมาณ 39 ปี

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 7 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2490 ในขณะที่มีอายุประมาณ 38 ปี

พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 8 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2492 ในขณะที่มีอายุประมาณ 56 ปี

พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 9 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2494 ในขณะที่มีอายุประมาณ 58 ปี

พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 10 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2500 ในขณะที่มีอายุประมาณ 55 ปี

พลตรี ศิริ สิริโยธิน ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 11 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 ในขณะที่มีอายุประมาณ 52 ปี

นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 12 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 ในขณะที่มีอายุประมาณ 58 ปี

เลือกตั้ง 2566 : “อดิศร” ขู่ “ก้าวไกล” อย่าดื้อดัน ย้ำ“เพื่อไทย” เหมาะนั่งประธานสภา

เลือกตั้ง 2566 : “ปิยบุตร” ออกโรงเตือน “ก้าวไกล” อย่ายอมยกเก้าอี้ประธานสภาให้ใคร

นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 13 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 ในขณะที่มีอายุประมาณ 36 ปี

นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 14 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2522 ในขณะที่มีอายุประมาณ 66 ปี

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 15 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2529 ในขณะที่มีอายุประมาณ 47 ปี

นายปัญจะ เกสรทอง ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 16 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2531 ในขณะที่มีอายุประมาณ 55 ปี

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 17 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2535 ในขณะที่มีอายุประมาณ 52 ปี

นายมารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 18 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2535 ในขณะที่มีอายุประมาณ 67 ปี

พลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 19 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2538 ในขณะที่มีอายุประมาณ 75 ปี

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 20 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2539 ในขณะที่มีอายุประมาณ 51 ปี

นายพิชัย รัตตกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 21 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ในขณะที่มีอายุประมาณ 74 ปี

นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 22 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในขณะที่มีอายุประมาณ 51 ปี

นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 23 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ในขณะที่มีอายุประมาณ 45 ปี

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 24 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ในขณะที่มีอายุประมาณ 79 ปี

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 25 ของไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ในขณะที่มีอายุประมาณ 56 ปี

ทั้งนี้หากสรุปจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า ประเทศไทยเคยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ารับตำแหน่งตอนอายุน้อยที่สุด อยู่ที่ 36 ปี ขณะที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ารับตำแหน่งตอนอายุมากที่สุด อยู่ที่ 79 ปี

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กสิทธิ! เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2566
พบเส้นทางเงิน 78 ล้านของ "แอม" มาจากพนัน
WHO เตือนทั่วโลกการ์ดอย่าตก เตรียมพร้อมรับมือโรคใหม่เสมอ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ