เปิดประวัติ "อโนชา ชีวิตโสภณ" ประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 3


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มติ ก.ต.ผ่าน "อโนชา ชีวิตโสภณ" นั่งประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 3 ของไทย มีผล 1 ตุลาคม 2566

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2566 บัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 ผ่าน นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดเกล้าฯ ตั้ง "อโนชา ชีวิตโสภณ"  เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่
ตร.ประชุมลับ ซักซ้อมแผน รับ “ทักษิณ” กลับไทย
รวม 14 "วันลาหยุดงาน" ที่นายจ้างหักเงินลูกจ้างไม่ได้!

 

ประวัติ นางอโนชา ชีวิตโสภณ

ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง : ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

การศึกษา : จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ : ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เคยได้รับเลือกตั้ง : กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.), กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ผ่านการอบรม : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20, หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9

ทั้งนี้ นางอโนชา นับเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 49 และเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ต่อจาก นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม และนางเมทินี ชโลธร 

ก.ต. เคาะ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" เป็นประธานศาลฎีกา เปิดประวัติ "ประมุขตุลาการหญิง"

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลฎีกา

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ