สว.เห็นชอบ“ชาย นครชัย” นั่งกกต.คนใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มติที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ “ชาย นครชัย” นั่งเก้าอี้กกต.คนใหม่

 วันนี้ 7 ส.ค. 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ “นายชาย นครชัย” ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2565 (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 126 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 44 คะแนน ไม่ออกเสียง 22 คะแนน

วุฒิสภาเห็นชอบ “พศวัจณ์ กนกนาก” เป็นกรรมการ ป.ป.ช.

“เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ตั้งรัฐบาล ยันรวมเสียง สส.ได้เกินกึ่งหนึ่งแล้ว

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายชาย นครชัย ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ