วุฒิสภาเห็นชอบ “พศวัจณ์ กนกนาก” เป็นกรรมการ ป.ป.ช.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มติที่ประชุมวุฒิสภา เห็นชอบ “พศวัจณ์ กนกนาก” เป็นกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ ดีกรีรองประธานศาลฎีกา

วันที่ 7 สิงหาคม ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายพศวัจณ์ กนกนาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 168 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 25 คะแนน ไม่ออกเสียง 20 คะแนน

โดยผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายพศวัจณ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน)

คอนเทนต์แนะนำ
ปิดฉาก! ก้าวไกลแม้แต่ผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นไม่ได้ | เข้มข่าวค่ำ | 4 ส.ค. 66
ไทยเจอมรุสม เตือนเหนือ-อีสาน รับมือฝนถล่ม เผยพายุโซนร้อน “ขนุน” เข้าญี่ปุ่น
“เศรษฐา” เผย จนท.กำลังตรวจสอบทวิตเตอร์ เสียใจต่อข้อความที่เคยโพสต์ในอดีต

 

จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทน พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่ง ครบวาระ 9 ปี

ทั้งนี้สำหรับประวัติ นายพศวัจณ์ กนกนาก เกิดเมื่อเดือนตุลาคม 2499 อายุ 64 ปี จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา, ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา, รองประธานศาลฎีกา เป็นต้น

คอนเทนต์แนะนำ
ป.ป.ช.เปิดสถิติทุจริต ปี 66 มูลค่าความเสียหาย 13,000 ล้าน
วุฒิสภาไม่เห็นชอบ “สถาพร วิสาพรหม” นั่งกรรมการ ป.ป.ช.
วันหยุดยาว “วันแม่แห่งชาติ 2566” ลาอย่างไรได้พักยาวติดต่อกันถึง 5 วัน

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ