โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร 1,309 รูป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร 1,309 รูป ตั้งแต่ 3 ธ.ค.2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566

1.พระครูปลัดรัตนวัฒน์ กัมพล 3 ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตรัตนวิมล

พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า เย็นตอนเช้า-ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

หนี้นอกระบบ ยอดลงทะเบียนวันที่ 4 รวม 54,325 ราย กทม.ยังครองแชมป์

 

 

2.พระครูธรรมาบาล พิจิตร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิศิษฐ์ธรรมพิสุทธิ์

3.พระมหาสิษฐ์ฐิวัศ 6 ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวชิรวงศ์

4.พระมหาจอม 5 ประโยค วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร เป็น  พระครูสิริอมราภิรักษ์

5.พระครูวินัยธร บุญทิพย์ 3 ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตญาโณทยคุณ

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ