ครม.รับทราบข้อเสนอแนะ ปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น 18 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบข้อเสนอแนะปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น 18 ปี ตามกสม. เสนอ

วันที่ 2 ม.ค. 2567 นางรัดเกล้า อินทวงค์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีการจัดให้เด็กสมรสก่อนวัยอันควร ตามที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอโดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยปรับแก้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น 18 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับคำมั่นของประเทศไทยต่อกระบวนการ UPR

ครม.ไฟเขียว 3 บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ตั้ง“เสกสกล” นั่งบอร์ดการนิคมอุตสาหกรรมฯ

ครม.เห็นชอบ ลดภาษีไวน์-สุราพื้นบ้าน รวมผับ-บาร์ ดันไทยเป็นฮับท่องเที่ยว

ครม.อนุมัติให้ 18 ปี จดทะเบียนสมรสได้ Freepik
คู่รัก

และข้อสังเกตของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กและคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี

2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการบังคับสมรสในวัยเด็กให้ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เช่น กรณีเป็นความยินยอมโดยสมัครใจของเด็ก กรณีการบังคับด้วยเหตุแห่งเศรษฐกิจ กรณีการบังคับที่เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กสมัครในล่วงประเวณี หรือกรณีการบังคับสมรสอันเป็นผลมาจากการถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

3.เมื่อปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยปรับแก้อายุขั้นต่ำในการสมรสตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส (นิกาห์) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อไป

“กสม. ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า ปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อคณะทำงาน Universal Periodic Review (UPR) เมื่อปี 2559 ในการปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” นางรัดเกล้า กล่าว

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ