"พิธา" กางโรดแมปก้าวไกลปี 67 จ่อซักฟอกรัฐบาลเม.ย.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แถลงข่าวถึงโรดแมปการทำงานของพรรคก้าวไกลในปี 2567พร้อมแย้ม เตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดือนเม.ย.นี้

วันนี้ 26 ม.ค.2567 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวแถลง Roadmap การทำงานของพรรคก้าวไกลตลอดปี 2567 ที่มีเป้าหมายที่สำคัญ โดยมีทั้งหมดด้วยกัน 3 วาระ ประกอบด้วย

วาระแรก เป้าหมายในการดำเนินการหรือยุทธศาสตร์ พรรคก้าวไกลกำหนด  6 เป้าหมาย ได้แก่

1 ประชาธิปไตยเต็มใบ (ปฏิรูปกองทัพ, ส่งกฎหมาย, คุมครองสิทธิเสรีภาพ ,การทำประชามติรัฐธรรมนูญใหม่)

2 ยกระดับคุณภาพชีวิต (ระบบขนส่ง, ค่าใช้จ่าย, สวัสดิการ, สิ่งแวดล้อม, สาธารณะสุข)

ไขคำตอบ! “พิธา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ 6 เดือน ได้เงินเดือนไหม?

เปิดเหตุผลศาลรัฐธรรมนูญ อธิบายชัด!ทำไมไอทีวีไม่ใช่สื่อ

พิธา รายการพีพีทีวี/เที่ยงทันข่าว
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงโรดแมปการทำงานของพรรคก้าวไกล

3 หยุดแช่แข็งชนบทไทย (ลดต้นทุนภาคการเกษตร, เพิ่มเครื่องจักรในการผลิต, เพิ่มแหล่งน้ำ, เปลี่ยน สปก เป็นโฉนด, แก้ไขปัญหาหนีสิน)

4 ปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ (กระจายอำนาจ, ปราบโกง, Digital transformation, คิโยตินกฎหมาย, ปฏิรูประบบงบประมาณ)

5 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เรียนรู้ให้ทันโลก (หลักสูตรใหม่, การลดภาระครู, Reskill/Upskill, ตัดอำนาจนิยมในโรงเรียน)

6 การเติบโตแบบมีคุณภาพ (การสร้างงานดีลงทุนท่องถิ่น, การสนับสนุน SME, หาท่องเที่ยวคุณภาพ,  การทำอุตสาหกรรมใหม่, เศรษฐกิจสร้างสรรค์)

วาระสอง พรรคก้าวไกลกล่าวถึง 4 ปัจจัยความสำเร็จ ที่จะนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล ทำให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริง ทำให้ยุทธศาสตร์กลายเป็นความจริง  ประกอบไปด้วย

1 .กฎหมาย  ทางด้านพรรคก้าวไกลได้พลักดันกฎหมายอยู่ 47 ฉบับ แต่ในมุมมองของก้าวไกล พ.ร.บ. ‘เรือธง’ ที่เน้นและหวังผลรับมากเป็นพิเศษ คือ

 • สมรสเท่าเทียม
 • สุราก้าวหน้า
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร
 • เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด
 • ร่างแก้ฝุ่นพิษ

2 .การปฏิบัติการ เชื่อในการทำงานของกรรมาธิการ ในพรรคก้าวไกลมีประธานกรรมธิการอยู่ทั้งหมด 8 คน โดยทุกคนได้ทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของกรรมาธิการที่มีเป้าหมายชัดเจนตลอดทั้งปี ได้มีการยกตัวอย่าง 4 กรรมธิการ

 • กรรมาธิการทหาร เป้าหมายเพื่อให้กองทัพมีสิทธิมนุษยชน การตายในค่ายทหารต้องเป็นศูนย์ 
 • กรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน มีเป้าหมายในการส่งร่างกฎหมาย ข้อเสนอ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง
 • กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 5 เป้าหมาย คือการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปไปเป็น EV เสนอความเข้มแข็งให้กับ SME เพิ่มการแข่งขันทางการค้าและลดการผูกขาดและตรวจสอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 • กรรมาธิการสวัสดิการสังคม เป้าหมาย คือ เพื่อสวัสดิการและสาธารณูปโภคของคนทุกกลุ่ม มีการผลักดันสวัสดิการสังคมสาธารณูปโภคให้เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกอบต. แก้ปัญหาโครงสร้างกองทุนเงินฌาปนกิจและปกป้องเงินของสมาชิกสูญหาย ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก ตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนกองทุนคนพิการ

3 งบประมาณ การปฏิรูปอำนาจเงินด้วย 5 ก้าว

 • จัดทำอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
 • อนุมัติตามหลัก ประชาชนได้ประโยชน์
 • มาตรการ หัวจักรของเงิน ใน งปม.
 • ฐานศูนย์ ทำได้ถ้าทำเป็น
 • ภารกิจนำ ไม่ใช่ยุทธศาสตร์(ชาติ)นำ

4 บุคลากร มีการเตรียมทีมงานคนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ โดยทางด้านพรรคก้าวไกลนอกจากจะมีกรรมาธิการ ยังแบ่งเป็นกลุ่มทั้งหมดอยู่ประมาณ 13-14 กลุ่ม เช่น ทีมก้าวกรีน(ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ), ก้าว Geek (ดูแลเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล), ก้าวเมือง(ดูแลเรื่องผังเมือง) และก้าวเกษตร(ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเกษตร) อีกทั้งภายในกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะบุคคลกรของก้าวไกล มีทั้งอาสาสมัคร, ข้าราชการ,  เอกชน, NGO และองค์กรระหร่างประเทศ ที่สนใจกันในแต่ละเรื่องและสามารถทำงานเป็นทีม ทำให้สามารถขยายทีมได้ใหญ่ขึ้นและสามารถกระจายทีมสู่ภูมิภาค หรือจังหวัด และตำบล

วาระสาม คือการทำงานในปีหน้า แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การทำงานนอกพรรค เน้นการทำงานในสภา และการทำงานภายในพรรค โดยมีแผนเบื้องต้นตลอดทั้งปี ดังนี้

 • ก.พ.(ทำงานภายในพรรค) - พิจารณาทบทวนตัวชี้วัด ปธ. กมธ. และ สส.
 • เม.ย. (ทำงานภายนอกพรรค) - อภิปรายทั่วไป หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ
 • เม.ย. (ทำงานภายในพรรค) – ประชุมใหญ่สามัญพรรคก้าวไกล
 • พ.ค. (ทำงานภายในพรรค) – Move Forward Party’s Policy Fest
 • มิ.ย.-ส.ค. (ทำงานภายนอกพรรค) – อภิปรายงบประมาณปี 2568
 • ปลายปี 2567 (ทำงานภายในพรรค) - เตรียมการเลือกตั้งนายก อบจ.

นายพิธา บอกว่า ส่วนในเดือนเม.ย.มีโอกาสที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยได้จัดเตรียมไว้ 3 หัวข้อ คือ ความล้มเหลวในการบริหาร ,การประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น และการทำงานที่ล่าช้า ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลจากประชาชนส่งมาให้ทุกสัปดาห์ ทั้งทางจดหมาย และออนไลน์ รวมถึงการลงพื้นที่ก็มีประชาชนมาพูดคุย พร้อมย้ำว่า พรรคจะทำหน้าให้เหมือนการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมา ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 4 ปีที่ผ่านมา และประชาชนจะไม่ผิดหวัง

 

เปิดคะแนนฟีฟ่า ทีมชาติไทย หลังเสมอ ซาอุดีอาระเบีย ศึกเอเชียน คัพ

เปิดโปรแกรมรอบ 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023

"ตรุษจีน 2567" เปิด 10 แซ่จีน ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนใช้มากที่สุด

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ