ผลสำรวจ “นิด้าโพล” ประชาชนไม่ค่อยพอใจการทำงาน 9 เดือน รัฐบาลเศรษฐา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการทำงานครบรอบ 9 เดือนของรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา พบมากสุด 34% ไม่ค่อยพอใจ รองลง 31% ไม่พอใจเลย

วันที่ 9 มิ.ย. 67 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ขอถามบ้าง … 9 เดือน รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ในรอบ 9 เดือน

คอนเทนต์แนะนำ
เศรษฐา เยี่ยม พลายศักดิ์สุรินทร์ สาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง
“ธนาธร” สังเกตการณ์ “เลือก สว.” มั่นใจได้ สว.ดีกว่าชุดก่อน
ประวัติ “วัฒนา อัศวเหม” เจ้าพ่อปากน้ำ กับคดีค่าโง่คลองด่าน

ผลสำรวจนิด้าโพลเผย ประชาชนไม่ค่อยพอใจการทำงาน 9 เดือน รัฐบาลเศรษฐา นิด้าโพล
ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ขอถามบ้าง … 9 เดือน รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา”

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ในรอบ 9 เดือน พบว่า

 • 34.35% ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ มีความล่าช้า และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม
 • 31.69% ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้
 • 25.19% ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีความพยายามผลักดันนโยบายต่าง ๆ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
 • 7.40 %พอใจมาก เพราะ มีความตั้งใจในการทำงาน ช่วยเหลือประชาชน ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
 • 1.37% ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ พบว่า

 • 35.95% ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ผลงานยังไม่ชัดเจน แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ รองลงมา
 • 35.04% ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะ การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
 • 22.14% ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีทักษะด้านการบริหาร สามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้
 • 5.42% เชื่อมั่นมาก เพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา มีการบริหารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้
 • 1.45% ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ภายในระยะเวลา 2 เดือน พบว่า

 • 43.44% เชื่อว่า นายกฯ เศรษฐา ยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิม
 • 15.65% เชื่อว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิม
 • 15.50% เชื่อว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
 • 10.92% เชื่อว่า จะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่
 • 10.46% เชื่อว่า จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี แต่ยังคงมาจากพรรคเพื่อไทย
 • 6.56% เชื่อว่า จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ คนใหม่จะมาจากพรรคฝ่ายค้าน
 • 6.11% เชื่อว่า จะมีการสลับขั้วทางการเมือง เปลี่ยนรัฐบาล
 • 4.58% เชื่อว่า จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ คนใหม่จะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน
 • 3.21% เชื่อว่า สส. ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • 3.05% เชื่อว่า จำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะลดลง
 • 2.60% เชื่อว่า จำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น และ สส. ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนลดลง ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • 12.67% ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก นิด้าโพล

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ศึกพีพีทีวี เกียรติเพชร SKS Super Fight

ศึกพีพีทีวี เกียรติเพชร SKS Super Fight

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ